NIBE VVM320

VVM 320 är en inomhusmodul som tillsammans med NIBEs luft/vatten-utomhusmoduler bildar ett komplett system för att tillgodose byggnadens behov av värme och varmvatten.

VVM 320 kan dockas mot NIBEs nya generation av uteluftsvärmepumpar, F2030, F2040-8 och F2040-12. Med tillbehörskortet AXC40 (shuntstyrd tillsats) erhålls en bekväm uppvärmningsform för vedeldaren. Växling mellan uppvärmningsform, värmepump eller vedpanna, sker automatiskt
då styrningen i VVM 320 hanterar detta.